FORENINGSPORTAL Foreninger i Bygland
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
17. Mai Bygland Velforening 0 Inger Siri Lidi 93421920
Agder Rasefjørfeklubb Dyr 0 Kjersti Plathe 95724122
Austad Gama Teater/drama 0 Ragnhild Sordal 48159259
Austad Heistad Sordal Sankelag Velforening 0
Austad Leikarring Dans 0 Irene Moe 97660811
Bygdefolkets Studieforbund Bygland 0 Maryanne K Lidtveit 415 27 784
Bygdestova Longerak Velforening 0
Bygland Arbeiderparti 0 May Britt Stenjor 48994455
Bygland Bygdekvinnelag Bygdekvinnelag 0 Solfrid Vestrøm 90649462
Bygland Hornmusikk Korps 1 Signe Sollien Haugå 48237300
Bygland Husflidslag Husflidlag 0 Gro Tove Frafjord Sandnes 95041185
Bygland Jeger- og Fiskarlag Jakt og friluftsliv 0 Morgan Igland 916 73 438
Bygland Misjonslag Religion 0
Bygland Sau og Geit Dyr 0 Marit Taksdal 414 02 881
Bygland Skytterlag Idrett 0 Olav K. Sandnes 91802376
Byglandsfjord Barnekor Musikk 0 Else Norunn Greibesland 93883553
Byglandsfjord Båtforening Velforening 0
Byglandsfjord Fritidsklubb Fritidsklubber 0 Roderich Johannes Heinrich Kohler 986 61 113
Byglandsfjord Grendelag Velforening 0 Kirsten Lømsland 48256857
Dølafoten Dans 0 Turid Skaar Greibrokk 97768586
Evje og Hornnes Sanitetsforening Velforening 0
Evje og Omegn Indremisjonsforsamlin Religion 0 Terje Greibesland
Framsteg 4H 4H 0 Anja Nomeland/Ingrid Bue 95905921
Fredheim Bedehusforening Religion 0 Terje Greibesland
Grendi Bedhus Religion 0
Grendi Bygdeutval Velforening 0
Helle og Besteland Heieveg Vei 0 Torgeir Besteland 951 41 790
Industri Energi i Osm Velforening 0
Krik mini Byglandsfjord Fritidsklubber 0 Janne Nesse 48238753
Landeskogens Venner Velforening 0
Nordre Lidveg Vei 0
Ose Mat og Kultur Husflidlag 0 Ragnhild Sordal 48159259
Reiårsfossen Velforening Velforening 0
Reiårsvatn Fiskelag Ba Velforening 0
Risør Tennisklubb Idrett 0 Eivind Sandnes
Rustfjell Beitelag Dyr 0
Sandnes-Åraksbø Sankelag Dyr 0
Setesdal Revmatikerforening Jakt og friluftsliv 0 Kathe Merete Kjetså 91853278
Setesdal Sogelag Historielag 0 vidar Toreid 90629047
Setesdal Spelemannslag Musikk 0 Astri Rysstad 91575925
Setesdalen Kjemiske Arbeiderforening Velforening 0
Setesdalslista Politikk 0 Runar Flåt Granheim 48203664
Skurtømmerkjøperforeningen Sør Velforening 0 Ans Byglandsfjord sag
Torsdagsklubben på bedehuset / Byglandsfjord Fritidsklubber 0 Sigmund Lien 95052804
Underliane Veglag Velforening 0 Jan Tore Leifsen 92251952
Utdanningsforbundet Bygland Velforening 0
Vassend Jaktlag Jakt og friluftsliv 0 Sveinung Svenningsen 917 39 677 
Veglaget Åsli-Skore Velforening 0 Knut Gakkestad 948 80 383
Åraksbø Båtforeining Velforening 0
Årdal Bedriftsvolleyball Idrett 0 Rodrigo Hills 46623963
Årdal Skytterlag Idrett 0

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2021 © Foreningsportal