FORENINGSPORTAL Foreninger i Bygland
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
Austad Gama Teater/drama 0 Ragnhild Sordal 48159259
Austad Heistad Sordal Sankelag Velforening 0 48143202
Austad Leikarring Dans 0 Irene Moe 97660811
Brinken Hyttevel Velforening 3 Helene Horverak 90596509
Bygdefolkets Studieforbund Bygland 0 Maryanne K Lidtveit 41527784
Bygdestova Longerak Velforening 0 95037577
Bygland Arbeiderparti 0 May Britt Stenjor 48994455
Bygland Bygdekvinnelag Bygdekvinnelag 0 Solfrid Vestrøm 91646273
Bygland Dramatiske Selskap Teater/drama 24 Marit Vegusdal 41511136
Bygland Husflidslag Husflidlag 0 Gro Tove Frafjord Sandnes 95041185
Bygland Idrettslag Idrett 330 Leif Sigurd Helle 95052813
Bygland Luftsportklubb Luftsport 84 Amun Røstøen Løvland 45356520
Bygland Misjonslag Religion 0
Bygland Mållag Mållag 48 Sigrid Åsen Haugsgjerd 97578915
Bygland Sau og Geit Dyr 0 Marit Taksdal 41402881
Bygland Skytterlag Idrett 0 Olav K. Sandnes 91802376
Byglandsfjord Barnekor Musikk 0 Else Norunn Greibesland 93883553
Byglandsfjord Båtforening Velforening 0 95464010
Byglandsfjord Fritidsklubb Fritidsklubber 0 Roderich Johannes Heinrich Kohler 98661113
Byglandsfjord Grendelag Velforening 0 Kirsten Lømsland 48256857
Dølafoten Dans 0 Turid Skaar Greibrokk 97768586
Evje og Hornnes Sanitetsforening Velforening 0 48994455
Evje og Omegn Indremisjonsforsamlin Religion 0 Terje Greibesland 90060304
Familietrimmen-Årdalshallen Idrett 0
Framsteg 4H 4H 0 Anja Nomeland/Ingrid Bue 95905921
Fredheim Bedehusforening Religion 0 Terje Greibesland 90060304
Grendi Bedhus Religion 0 90825928
Grendi Bygdeutval Velforening 0 90136283
Helle og Besteland Heieveg Vei 0 Torgeir Besteland 95141790
Industri Energi i Osm Velforening 0 90954939
Kong Hanes Eftf. Musikk 29 Siv Eline Jacob 93019290
Landeskogens Venner Velforening 0 91367269
Nordre Lidveg Vei 0
Ose Mat og Kultur Husflidlag 0 Ragnhild Sordal 48159259
Reiårsfossen Velforening Velforening 0 92884416
Reiårsvatn Fiskelag Ba Velforening 0
Reiårsvatn Vannverk Velforening 0 Oddvar Ludvigsen 90681831
Risør Tennisklubb Idrett 0 Eivind Sandnes
Rustfjell Beitelag Dyr 0
Sandnes-Åraksbø Sankelag Dyr 0
Setesdal Revmatikerforening Jakt og friluftsliv 0 Camilla Fernandez 46415435
Setesdal Sogelag Historielag 0 vidar Toreid 90629047
Setesdal Spelemannslag Musikk 0 Gunnar Ose 90822871
Setesdalen Kjemiske Arbeiderforening Velforening 0
Setesdalslista Politikk 0 Runar Flåt Granheim 48203664
Skurtømmerkjøperforeningen Sør Velforening 0 Ans Byglandsfjord sag 90581810
Stoga AS 0 Olav Grendstad 90665459
Torsdagsklubben på bedehuset / Byglandsfjord Fritidsklubber 0 Sigmund Lien 95052804
Underliane Veglag Velforening 0 Jan Tore Leifsen 92251952
Utdanningsforbundet Bygland Velforening 0 97578915
Vassend Jaktlag Jakt og friluftsliv 0 Sveinung Svenningsen 91739677
Veglaget Åsli-Skore Velforening 0 Knut Gakkestad 94880383
Åraksbø Båtforeining Velforening 0 48203664
Årdal Bedriftsvolleyball Idrett 0 Rodrigo Hills 95007577

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal