FORENINGSPORTAL Foreninger i Bygland
Dato/tid Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
24.06.2021 15:51 Spillmakerlauget Sør Idrett 10 Targeir Attestog 473 87 232
14.06.2021 09:17 Bygland Idrettslag Idrett 330 Leif Sigurd Helle 950 52 813
11.06.2021 15:17 Bygland Dramatiske Selskap Teater/drama 24 Marit Vegusdal 41511136
10.06.2021 23:16 Bygland Ungdomslag Fritidsklubber 30 Oddbjørn Berg 95945165
10.06.2021 23:12 Bygland Filmklubb Film 51 Oddbjørn Berg 95945165
10.06.2021 22:39 Bygland Luftsportklubb Luftsport 84 Amun Røstøen Løvland 94008345
10.06.2021 14:17 Reiårsvatn Vannverk Velforening 0 Oddvar Ludvigsen 906 81 831
10.06.2021 12:59 Brinken Hyttevel Velforening 3 Helene Horverak 905 96 509
10.06.2021 11:02 Bygland Mållag Mållag 48 Sigrid Åsen Haugsgjerd 41185583
08.06.2021 11:20 Kong Hanes Eftf. Musikk 29 Siv Eline Jacob 93019290

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2021 © Foreningsportal